plimun.com is for sale | HugeDomains
plimun.com Buy now $9,695 ▸ Buy now or, finance for $9,695
36 payments of $269.31 Details
▸ Start payment plan

plimun.com

Buy now for: $9,695

Questions? Talk to a domain expert: 1-303-893-0552

plimun.com is for sale

Buy now: $9,695 ▸ Buy now
or
36 payments of $269.31 ▸ Start Payment Plan

Make 36 monthly payments of $269.31 | Pay 0% interest | Start using the domain today. See details.

30-day money
back guarantee

Quick delivery of
the domain

Safe and secure
shopping

Questions? We can help: 1‑303‑893‑0552

Call us to learn how we can help you get more value from your domain

Turbocharge your Web site. Watch our video to learn how.

Since 2005, we've helped thousands of people get the perfect domain nameE
A
D
T
M
See more testimonials

FAQs

Yes, you can transfer your domain to any registrar or hosting company once you have purchased it. Since domain transfers are a manual process, it can take up to 5 days to transfer the domain.

 

Domains purchased with payment plans are not eligible to transfer until all payments have been made. Please remember that our 30-day money back guarantee is void once a domain has been transferred.

 

For transfer instructions to GoDaddy, please click here.

Once you purchase the domain we will push it into an account for you at our registrar, NameBright.com, we will then send you an email with your NameBright username and password. In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Nothing else is included with the purchase of the domain name. Our registrar NameBright.com does offer email packages for a yearly fee, however you will need to find hosting and web design services on your own.

Yes we offer payment plans for up to 12 months. See details.

If you wish the domain ownership information to be private, add WhoIs Privacy Protection to your domain. This hides your personal information from the general public.

 

To add privacy protection to your domain, do so within your registrar account. NameBright offers WhoIs Privacy Protection for free for the first year, and then for a small fee for subsequent years.

 

Whois information is not updated immediately. It typically takes several hours for Whois data to update, and different registrars are faster than others. Usually your Whois information will be fully updated within two days.

It's easy to think a domain name and a website are the same. While they are related, they are very different things.

 

• A domain name is like the address of your home. It just tells people where to go to find you.
• Websites are the code and content that you provide.
• A web host is a service that provides technology, allowing your website to be seen on the Internet.

Other domains you might like

5Aim.com$1,495
See more...

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu i korzystania z usług. Zgodę na używanie plików cookies wyraża się poprzez ustawienia przeglądarki, które mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. więcej.

HistoriaPierwsi pracownicy sklepu Stowarzyszenia Urzędników: kierownik Stanisław Chrempliński, subiekt Piotr Woźniak (pracował 50 lat), kasjerka Henczke, ekspedienci: Jan Pacyna, Roman Sterno, Piotr Olczyk.
1893 Powstaje Stowarzyszenie Spożywców Urzędników Państwowych w Noworadomsku, którego członkami byli urzędnicy, lekarze, adwokaci, pracownicy sądu (53 osoby). W grupie inicjatywnej byli: ks. Stanisłąw Modrzyński, Kazimierz Soczołowski, dr Julian Kulski, Bronisław Rago, Fabian Chmurzyński, Feliks Myśliński, Jan Mikołajski. Pierwszy sklep, którego kierownikiem był Jan Chrempliński, zlokalizowany przy ul. Przedborskiej 2/4 w 9 pomieszczeniach domu Jana Humbleta, oferował wysokiej jakości produkty kolonialne. Statut Stowarzyszenia zatwierdzony został przez władze carskie 23 grudnia 1892 r. Udział wynosił 25 rb, a wpisowe - 5 rb. Dynamiczny rozwój nastąpił w latach 1902-1912 za prezesury dr Bronisława Rago. W roku 1913 przy obrocie 75270,45 rb osiągnięto 5467,03 rb zysku. Od 1906 r. Stowarzyszenie przekazywało część dywidendy Towarzystwu Dobroczynnemu - każdorazowo były to sumy 700 - 800 rb, stając się najhojniejszym darczyńcą w mieście.

pierwsza strona
ustawy stowarzyszenia (przetłumaczona
z języka rosyjskiego)
1920 Po wejściu w życie ustawy o spółdzielczości, zmieniono statut. Stowarzyszenie przekształca się w spółdzielnię, przyjmując nazwę Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców Urzędników. Zezwolono na kupowanie w sklepie osobom nie będącym członkami spółdzielni. Udziały członkowskie określono na 5000 mkp. Wcześniej, w 1916 roku zniesiono ograniczenia w naborze członków (ich liczba wzrosła do 116).
1925 Kolejna zmiana nazwy na Powszechną Spółdzielnię Spożywców Urzędników w Radomsku, przystąpienie do Związku >Społem< w Warszawie. Rozważana jest koncepcja połączenia z działającą w Radomsku od 1905 r. spółdzielnią >Zorza<. I wojna światowa i powojenna inflacja zahamowały rozwój, zastój panował aż do 1924 r. Z kłopotów finansowych pomogli spółdzielni wydźwignąć się członkowie, udzielająć pożyczki na uzupełnienie kapitału obrotowego. W tym okresie jedną z najbardziej zasłużonych osób był Paweł Winiewicz - wieloletni prezes i członek zarządu.
Lata 30-te, lata 40-te Na początku lat 30-tych, od wywołanego kryzysem zagrożenia bankructwem uratowała Spółdzielnię pożyczka udzielona przez niektórych członków. Udział w 1935 r. wynosił 25 zł. W pierwszych dniach wojny sklep został ograbiony i częściowo spalony. Otwarty ponownie w XI. 39 r. spełnia funkcje punktu rozdzielczego towarów na kartki, jest kilkakrotnie przez Niemców zamykany. W 1944 r. zakupiono plac na Kowalowcu, zamieniony na parcelę przy ul. Młodzowskiej.

rok 1945, sklep nr 1 Pl. 3 maja 2
1945 Spółdzielnia dysponuje 6 sklepami, masarnią, dwoma piekarniami. W następnym roku ilość członków wzrasta do 1338, ilość sklepów do 9. Pod koniec lat 40-tych posiada 9 sklepów spożywczych, 1 monopolowy, skład opałowy, masarnię i 2 piekarnie.
1955 Spółdzielnia liczy blisko 4 tys. członków i 324 pracowników, w 39 sklepach spożywczych, 6 sklepach przemysłowych i 17 kioskach osiąga obrót 48.795 tys. zł. Dysponuje ponadto sześcioma piekarniami, ciastkarnią, dwoma masarniami, czterema zakładami zbiorowego żywienia, dwoma wytwórniami wód gazowanych.

budynek prz ul. Przedborskiej 2
w którym Stowarzyszenie Spożywców rozpoczęło działalność
1961 Przywrócono dawną nazwę Powszechna Spółdzielnia Spożywców >Zorza<.
1968 Spółdzielnia staje się oddziałem WSS Łódź. Członkami jest 7605 osób, funkcjonuje 61 sklepów i kiosków, 3 restauracje, 3 bary, kawiarnia, 2 piekarnie, ciastkarnia, masarnia, ośrodek PRAKTYCZNA PANI.

Uczestnicy kursu rachmistrzów
"Społem" rok 1941
1976 Reorganizacja handlu skutkuje przejęciem przez "Zorzę" 37 sklepów spożywczych i 13 kiosków od PHS oraz 7 sklepów przemysłowych od "Argedu". 15 sklepów branży przemysłowej oddano WPHW.
1980 Uruchomiono nowy ośrodek "Praktyczna Pani", w trakcie budowy jest największy w Radomsku dom handlowy "Stodoła". Stan członkowski - 7984 osoby, zatrudnienie: 836 osób, 114 uczniów. Funkcjonują 74 sklepy, 20 kiosków.

Młyn nabyty przez Związek
"Społem" wybudowany w 1924 r.
1982 Uchwała nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółdzielni o pełnym usamodzielnieniu się spółdzielni.
Lata 90-te Strukturalne zmiany w funkcjonowaniu firmy , koncentracja środków na branży handlu detalicznego art. spożywczymi. W latach 1997-2002 powstało 5 supermarketów, zmodernizowano większość placówek.


Dzisiejszy obraz ZORZY 320 członków, 210 pracowników, 30 uczniów; 22 nowoczesne sklepy, w tym 6 supermarketów, 2 zakłady produkcyjne (piekarnia, ciastkarnia), centrum logistyczne.
Szeroka współpraca handlowa z największymi producentami markowych produktów spożywczych, chemicznych i agd, ogólnokrajowymi i lokalnymi dystrybutorami. Od 2012 roku - współpraca z Partnerskim Serwisem Detalicznym, skupiającym ponad 70 spółdzielni spożywców z całego kraju.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu i korzystania z usług. Zgodę na używanie plików cookies wyraża się poprzez ustawienia przeglądarki, które mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. więcej.