HistoriaPierwsi pracownicy sklepu Stowarzyszenia Urzędników: kierownik Stanisław Chrempliński, subiekt Piotr Woźniak (pracował 50 lat), kasjerka Henczke, ekspedienci: Jan Pacyna, Roman Sterno, Piotr Olczyk.
1893 Powstaje Stowarzyszenie Spożywców Urzędników Państwowych w Noworadomsku, którego członkami byli urzędnicy, lekarze, adwokaci, pracownicy sądu (53 osoby). W grupie inicjatywnej byli: ks. Stanisłąw Modrzyński, Kazimierz Soczołowski, dr Julian Kulski, Bronisław Rago, Fabian Chmurzyński, Feliks Myśliński, Jan Mikołajski. Pierwszy sklep, którego kierownikiem był Jan Chrempliński, zlokalizowany przy ul. Przedborskiej 2/4 w 9 pomieszczeniach domu Jana Humbleta, oferował wysokiej jakości produkty kolonialne. Statut Stowarzyszenia zatwierdzony został przez władze carskie 23 grudnia 1892 r. Udział wynosił 25 rb, a wpisowe - 5 rb. Dynamiczny rozwój nastąpił w latach 1902-1912 za prezesury dr Bronisława Rago. W roku 1913 przy obrocie 75270,45 rb osiągnięto 5467,03 rb zysku. Od 1906 r. Stowarzyszenie przekazywało część dywidendy Towarzystwu Dobroczynnemu - każdorazowo były to sumy 700 - 800 rb, stając się najhojniejszym darczyńcą w mieście.

pierwsza strona
ustawy stowarzyszenia (przetłumaczona
z języka rosyjskiego)
1920 Po wejściu w życie ustawy o spółdzielczości, zmieniono statut. Stowarzyszenie przekształca się w spółdzielnię, przyjmując nazwę Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców Urzędników. Zezwolono na kupowanie w sklepie osobom nie będącym członkami spółdzielni. Udziały członkowskie określono na 5000 mkp. Wcześniej, w 1916 roku zniesiono ograniczenia w naborze członków (ich liczba wzrosła do 116).
1925 Kolejna zmiana nazwy na Powszechną Spółdzielnię Spożywców Urzędników w Radomsku, przystąpienie do Związku >Społem< w Warszawie. Rozważana jest koncepcja połączenia z działającą w Radomsku od 1905 r. spółdzielnią >Zorza<. I wojna światowa i powojenna inflacja zahamowały rozwój, zastój panował aż do 1924 r. Z kłopotów finansowych pomogli spółdzielni wydźwignąć się członkowie, udzielająć pożyczki na uzupełnienie kapitału obrotowego. W tym okresie jedną z najbardziej zasłużonych osób był Paweł Winiewicz - wieloletni prezes i członek zarządu.
Lata 30-te, lata 40-te Na początku lat 30-tych, od wywołanego kryzysem zagrożenia bankructwem uratowała Spółdzielnię pożyczka udzielona przez niektórych członków. Udział w 1935 r. wynosił 25 zł. W pierwszych dniach wojny sklep został ograbiony i częściowo spalony. Otwarty ponownie w XI. 39 r. spełnia funkcje punktu rozdzielczego towarów na kartki, jest kilkakrotnie przez Niemców zamykany. W 1944 r. zakupiono plac na Kowalowcu, zamieniony na parcelę przy ul. Młodzowskiej.

rok 1945, sklep nr 1 Pl. 3 maja 2
1945 Spółdzielnia dysponuje 6 sklepami, masarnią, dwoma piekarniami. W następnym roku ilość członków wzrasta do 1338, ilość sklepów do 9. Pod koniec lat 40-tych posiada 9 sklepów spożywczych, 1 monopolowy, skład opałowy, masarnię i 2 piekarnie.
1955 Spółdzielnia liczy blisko 4 tys. członków i 324 pracowników, w 39 sklepach spożywczych, 6 sklepach przemysłowych i 17 kioskach osiąga obrót 48.795 tys. zł. Dysponuje ponadto sześcioma piekarniami, ciastkarnią, dwoma masarniami, czterema zakładami zbiorowego żywienia, dwoma wytwórniami wód gazowanych.

budynek prz ul. Przedborskiej 2
w którym Stowarzyszenie Spożywców rozpoczęło działalność
1961 Przywrócono dawną nazwę Powszechna Spółdzielnia Spożywców >Zorza<.
1968 Spółdzielnia staje się oddziałem WSS Łódź. Członkami jest 7605 osób, funkcjonuje 61 sklepów i kiosków, 3 restauracje, 3 bary, kawiarnia, 2 piekarnie, ciastkarnia, masarnia, ośrodek PRAKTYCZNA PANI.

Uczestnicy kursu rachmistrzów
"Społem" rok 1941
1976 Reorganizacja handlu skutkuje przejęciem przez "Zorzę" 37 sklepów spożywczych i 13 kiosków od PHS oraz 7 sklepów przemysłowych od "Argedu". 15 sklepów branży przemysłowej oddano WPHW.
1980 Uruchomiono nowy ośrodek "Praktyczna Pani", w trakcie budowy jest największy w Radomsku dom handlowy "Stodoła". Stan członkowski - 7984 osoby, zatrudnienie: 836 osób, 114 uczniów. Funkcjonują 74 sklepy, 20 kiosków.

Młyn nabyty przez Związek
"Społem" wybudowany w 1924 r.
1982 Uchwała nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółdzielni o pełnym usamodzielnieniu się spółdzielni.
Lata 90-te Strukturalne zmiany w funkcjonowaniu firmy , koncentracja środków na branży handlu detalicznego art. spożywczymi. W latach 1997-2002 powstało 5 supermarketów, zmodernizowano większość placówek.


Dzisiejszy obraz ZORZY 320 członków, 210 pracowników, 30 uczniów; 22 nowoczesne sklepy, w tym 6 supermarketów, 2 zakłady produkcyjne (piekarnia, ciastkarnia), centrum logistyczne.
Szeroka współpraca handlowa z największymi producentami markowych produktów spożywczych, chemicznych i agd, ogólnokrajowymi i lokalnymi dystrybutorami. Od 2012 roku - współpraca z Partnerskim Serwisem Detalicznym, skupiającym ponad 70 spółdzielni spożywców z całego kraju.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu i korzystania z usług. Zgodę na używanie plików cookies wyraża się poprzez ustawienia przeglądarki, które mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. więcej.