HugeDomains.com
Captcha security check

plimun.com is for sale

Please prove you're not a robot

View Price
Dedicated to customer care
30-day money back guarantee

Talk to a domain expert: +1-303-893-0552

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu i korzystania z usług. Zgodę na używanie plików cookies wyraża się poprzez ustawienia przeglądarki, które mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. więcej.

Promocje ZORZY

Regulamin akcji promocyjnej

Darmowa wejściówka  Xtreme Fitness Radomsko

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1. Akcja  prowadzona jest pod nazwą „ Darmowa wejściówka  Xtreme Fitness Radomsko”

2. Organizatorem  Akcji  jest Xtreme Fitness Radomsko z siedzibą przy ul. Metalurgii  7 ,

     97-500 Radomsko  przy udziale PSS Zorza ul. 11 Listopada 7 , 97-500 Radomsko

3. Akcja prowadzona jest w placówkach handlowych  PSS Zorza w Radomsku , zgodnie z

       załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu

4.  Akcja trwa od dnia  17.06.2021  do momentu przekazania Klientom wszystkich dostępnych

      kuponów promocyjnych uprawniających do bezpłatnego wejścia do siłowni Xtreme Fitness

       Radomsko.

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

 

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie będące Klientami sklepu objętego

    konkursem.

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie w sklepie objętym

    konkursem jednorazowych zakupów na kwotę nie mniejszą niż 30 zł lub 50 zł ,

    z zastrzeżeniem  że  nie będą  wliczane do wartości  paragonu wyroby alkoholowe,

    tytoniowe, produkty lecznicze oraz preparaty do  początkowego żywienia    niemowląt.

7. Klient, który dokona jednorazowych zakupów na kwotę co najmniej 30 zł w jednym ze

   sklepów wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu ( z zastrzeżeniem art. 7) jest

    uprawniony do otrzymania bezpłatnej wejściówki 1 dniowej do Xtreme Fitness Radomsko.

8. Klient, który dokona jednorazowych zakupów na kwotę co najmniej  50 zł w jednym ze

   sklepów wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu ( z zastrzeżeniem art. 7) jest

    uprawniony do otrzymania bezpłatnej wejściówki   3 dniowej do Xtreme Fitness Radomsko.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie   trwania akcji.

10.  Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej  i obowiązują z chwilą ich ogłoszenia.

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu i korzystania z usług. Zgodę na używanie plików cookies wyraża się poprzez ustawienia przeglądarki, które mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. więcej.