plimun.com is for sale | HugeDomains
plimun.com Buy now $9,695 ▸ Buy now or, finance for $9,695
36 payments of $269.31 Details
▸ Start payment plan

plimun.com

Buy now for: $9,695

Questions? Talk to a domain expert: 1-303-893-0552

plimun.com is for sale

Buy now: $9,695 ▸ Buy now
or
36 payments of $269.31 ▸ Start Payment Plan

Make 36 monthly payments of $269.31 | Pay 0% interest | Start using the domain today. See details.

30-day money
back guarantee

Quick delivery of
the domain

Safe and secure
shopping

Questions? We can help: 1‑303‑893‑0552

Call us to learn how we can help you get more value from your domain

Turbocharge your Web site. Watch our video to learn how.

Since 2005, we've helped thousands of people get the perfect domain nameE
A
D
T
M
See more testimonials

FAQs

Yes, you can transfer your domain to any registrar or hosting company once you have purchased it. Since domain transfers are a manual process, it can take up to 5 days to transfer the domain.

 

Domains purchased with payment plans are not eligible to transfer until all payments have been made. Please remember that our 30-day money back guarantee is void once a domain has been transferred.

 

For transfer instructions to GoDaddy, please click here.

Once you purchase the domain we will push it into an account for you at our registrar, NameBright.com, we will then send you an email with your NameBright username and password. In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Nothing else is included with the purchase of the domain name. Our registrar NameBright.com does offer email packages for a yearly fee, however you will need to find hosting and web design services on your own.

Yes we offer payment plans for up to 12 months. See details.

If you wish the domain ownership information to be private, add WhoIs Privacy Protection to your domain. This hides your personal information from the general public.

 

To add privacy protection to your domain, do so within your registrar account. NameBright offers WhoIs Privacy Protection for free for the first year, and then for a small fee for subsequent years.

 

Whois information is not updated immediately. It typically takes several hours for Whois data to update, and different registrars are faster than others. Usually your Whois information will be fully updated within two days.

It's easy to think a domain name and a website are the same. While they are related, they are very different things.

 

• A domain name is like the address of your home. It just tells people where to go to find you.
• Websites are the code and content that you provide.
• A web host is a service that provides technology, allowing your website to be seen on the Internet.

Other domains you might like

5Aim.com$1,495
See more...

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu i korzystania z usług. Zgodę na używanie plików cookies wyraża się poprzez ustawienia przeglądarki, które mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. więcej.

Promocje ZORZY

Regulamin akcji promocyjnej

Darmowa wejściówka  Xtreme Fitness Radomsko

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1. Akcja  prowadzona jest pod nazwą „ Darmowa wejściówka  Xtreme Fitness Radomsko”

2. Organizatorem  Akcji  jest Xtreme Fitness Radomsko z siedzibą przy ul. Metalurgii  7 ,

     97-500 Radomsko  przy udziale PSS Zorza ul. 11 Listopada 7 , 97-500 Radomsko

3. Akcja prowadzona jest w placówkach handlowych  PSS Zorza w Radomsku , zgodnie z

       załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu

4.  Akcja trwa od dnia  17.06.2021  do momentu przekazania Klientom wszystkich dostępnych

      kuponów promocyjnych uprawniających do bezpłatnego wejścia do siłowni Xtreme Fitness

       Radomsko.

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

 

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie będące Klientami sklepu objętego

    konkursem.

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie w sklepie objętym

    konkursem jednorazowych zakupów na kwotę nie mniejszą niż 30 zł lub 50 zł ,

    z zastrzeżeniem  że  nie będą  wliczane do wartości  paragonu wyroby alkoholowe,

    tytoniowe, produkty lecznicze oraz preparaty do  początkowego żywienia    niemowląt.

7. Klient, który dokona jednorazowych zakupów na kwotę co najmniej 30 zł w jednym ze

   sklepów wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu ( z zastrzeżeniem art. 7) jest

    uprawniony do otrzymania bezpłatnej wejściówki 1 dniowej do Xtreme Fitness Radomsko.

8. Klient, który dokona jednorazowych zakupów na kwotę co najmniej  50 zł w jednym ze

   sklepów wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu ( z zastrzeżeniem art. 7) jest

    uprawniony do otrzymania bezpłatnej wejściówki   3 dniowej do Xtreme Fitness Radomsko.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie   trwania akcji.

10.  Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej  i obowiązują z chwilą ich ogłoszenia.

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu i korzystania z usług. Zgodę na używanie plików cookies wyraża się poprzez ustawienia przeglądarki, które mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. więcej.